mjservice.pl

Sufity 3D

3D – poprzez odpowiednie zgrzanie folii w fabryce oraz podkonstrukcji wykonanej uprzednio przez dilera mamy możliwość wykonania prawie każdego kształtu i figury.